top of page

【越了解自己的肌膚,保養肌膚就更加得心應手🤝🏻】

客人常常做facial時最常問到我哋嘅就係自己屬於咩膚質!你知道自己屬於邊類膚質嗎?大家除咗可以做faicial時問吓我之外🤣 仲可以透過第二頁嘅簡單觀察法測試下自己嘅膚質類型,咁就可以喺日常保養上對症下藥,針對皮膚嘅需要選擇合適嘅保養品❤️


特別針對乾肌嘅朋友仔,喺轉季時要更加注意保養皮膚‼️以下兩個療程可以幫到你嘅皮膚飲飽水🚰


👑 O2注氧保水療程 —— 使斷裂或受損的皮膚細胞恢復活力


👑 SMS補水皇牌療程 —— 高濃度配方,含專利成分DermaGlucan™️,有效加快新細胞增生✨


去 link in bio 選購心水產品


🛍www.edenbeautycenterhk.com


Eden Beauty Center |皮膚美容管理


WhatsApp 預約:


■佐敦總店 6819 1288


■元朗分店 6720 0188


3 次查看0 則留言

Comments


bottom of page