top of page

做完 #皇牌selfcare療程 後家居保養注意事項四大重點⚠️

做完皇牌selfcare療程後,我哋嘅肌膚都處於黃金狀態✨ 如果可以做好家居後續保養,就可以好好咁享受到100%嘅療程效果。跟住以下步驟喺轉季都可以擁有一個靚靚肌膚啦!

1. 溫和清潔肌膚🍁

用溫涼水洗面就唔會刺激皮膚~
2. 保濕補水之外仲要鎖水🍂

補到水未夠,要鎖列水先夠我哋皮膚用!3. 避免使用刺激性保膚品🍃

最好都係簡返成分簡單、溫和嘅護膚品~4. 盡量比更多靚營養皮膚🍼

療程後呢段時間吸收特別好!要因應自己肌膚嚴選護膚品:

*成熟皮膚:選擇修護成分、滋潤成分

*年輕皮膚:高質基本水分精華
Eden Beauty Center |♥︎ 皮膚美容專療所

❍ 無美容顧問❍ ︎舒適零壓力

❍ 細心服務


WhatsApp 預約:

■佐敦總店 6819 1288

■元朗分店 6720 0188


www.edenbeautycenterhk.com

28 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page